Jsem-eM-ARTIN

Vyrostl jsem obklopen vysokými kopci a hlubokými lesy, lesy plnými bohatství, ale i tajemství. Můj život je pevně spjat s přírodou. V ní hledám inspiraci, to ona mi slouží jako ten nejfantastičtější ateliér, jaký si fotograf může přát. Zde se cítím nejsilnější a zároveň nejpokornější.

Mým ateliérem je příroda

Martin Dlouhý

Člověk má tendenci zvěčňovat věci, které se ho hluboce dotýkají a jsou spousty možností, jak toho docílit. Já vzal do ruky foťák. Nejdříve jsem fotil pouze samotnou přírodu, jenže po čase jsem si uvědomil, že mi v ní něco chybí – člověk. Začal jsem tedy mezi Ní a Jím hledat soulad. Takto jsem zjistil, že v přírodě jsou i ostatní lidé více pokorní a otevřeněji zde mluví o svých tajných přáních a snech. Sny. Proč je lidem nesplnit – alespoň v rámci fotografie. Tak začaly vznikat první „snové fotografie“ s citelnou postprodukcí. Motivován touhou zvěčňovat lidské sny, dostal jsem se i ke svatební fotografii. A byť se to na první pohled nezdá, od svatební fotografie byl jen malý krůček k fotografii produktové – nafotit totiž pořádně kytici, střevíce, šperky – to chce pořádný um. A tento um mi byl předán v rámci soukromého kurzu produktové fotografie. Nyní je pro mě skutečnou výzvou hledat soulad mezi přírodou a neživými věcmi, člověkem vyrobenými.